Konzert-Hinweis

Freitag, 12.01.2018 | 20.00 h

CH – SPEICHER, KUL-TOUR AUF VÖGELINSEGG

CH - SPEICHER, KUL-TOUR AUF VÖGELINSEGG

Todisco & Messerli

Marco Todisco (voc/p) / Samuel Messerli (dr)

CH - SPEICHER, KUL-TOUR AUF VÖGELINSEGG